Metsäteollisuuden hakkeen ja sivutuotteiden kuljetus

Kuljetamme hakkeen ja tehtaiden sivutuotteet perästäpurkavilla täysperävaunuyhdistelmillä, joissa on ketjupurkulaitteet. Yhdistelmien kokonaispainot ovat pääosin 64 – 76 tonnia.

Asiakkaina mm. UPM Kymmene Oyj ja Kieppi Sawmill Oy

 

TZX-200 ja DBL-624_800

hake2_800